Onder de Linden B.V. Deventer Projecten
 
   
 
   

Projecten

 

Hierbij enkele projecten waaraan door ODLdeventer recent gewerkt is:

  • Masterplan in Apeldoorn zuid; hier is de maatschappelijk gewenste ontwikkeling in samenspraak met gemeente en corporaties vertaald naar ingrepen in de fysieke woonomgeving en gekoppeld aan sociaal maatschappelijke activering.

  • Zorgcentrum in Apeldoorn waar bijzondere aandacht gegeven is aan de sfeer, het klimaat, de geborgenheid, privacy en toegankelijkheid vanuit de buurt.

  • Restauratie van een tuindorp uit de periode 1916-1919.

  • Nieuwbouw van appartementen voor ouderen waarbij veiligheid en openheid zijn gecombineerd.

  • Sloop met vervangende nieuwbouw van enkele complexen in Apeldoorn zuid om de aansluiting met de gewenste maatschappelijke ontwikkeling te bereiken binnen de financiŽle mogelijkheden van de corporatie.
  • Herontwikkeling van een industrieel complex tot een prettige woonomgeving met een goede mix van koop en huur, oudere en jongere bewoners.
  • Analyse en opzet van een revitaliseringsplan voor een winkelcentrum.
  • Ontwikkeling van combinatie woningen ten behoeve van verstandelijk-gehandicapten.
  • Bouw van nieuwbouw huur- en koopwoningen passend in de sfeer van een tuindorp en aansluitend bij de oude stedenbouwkundige ontwerpen van architect Wegerif.
  Live 3D-model in opbouw tijdens ontwikkeltraject
 
 
   
  Live model tijdens ontwikkeltraject
 
 
 

Ketenintegratie

BIM

 
Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten
 

StaStuVer®

VisieK