Onder de Linden BV Maatschappelijk Projectontwikkelen voor corporaties, gemeenten en zorginstellingen
 
   
 
 

Maatschappelijke projectontwikkeling

Bij maatschappelijke projectontwikkeling is het realiseren van het object niet het primaire doel, maar is de ontwikkeling een middel om gewenste maatschappelijke ontwikkelingen in stad, wijk of buurt te fasciliteren.

Een belangrijk kenmerk van dit type ontwikkeling is dat de ontwikkeling moet blijven passen bij toekomstig gebruik. De horizon strekt zich uit over een periode van meer dan 50 jaar en het object zal zich flexibel moeten kunnen voegen in de toekomstige sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.

De opdrachtgevers zijn overheid, woningcorporaties, sociaal-maatschappelijke organisaties of zorginstellingen en blijven langjarig eigenaar of gebruiker. De invloed van de vele belanghebbenden en andere partijen op de ontwikkeling is hierbij groot en omvat veel meer dan hetgeen op publiekrechtelijke gronden gebruikelijk is. Deze opdrachtgevers vullen gewenste ontwikkeling ieder op een eigen wijze in.

Wordt de ontwikkeling ondergebracht bij ontwikkelaars of ontwikkelende aannemers dan bestaat het risico dat niet de maatschappelijk gewenste kwaliteit van het object wordt gerealiseerd. De objectontwikkeling moet niet alleen gericht zijn op het transactiemoment (de oplevering en overdracht) maar dient ook te voldoen aan de kaders die de beoogde maatschappelijke ontwikkeling stelt. ODLdeventer ondersteunt deze professionele algemene ontwikkelaars passend bij de focus op het transactiemoment.

  Maatschappelijke ontwikkeling van een herstructureringswijk uit de 50 er jaren met gestapelde bouw
   
  Maatschappelijke projectontwikkeling in 50-er jaren wijk met eensgezinswoningen
 
 
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Corporatie Overheid Zorg

 

StaStuVer®

VisieK