Logo Corporatie
 
   
 
 

Corporaties

De rol van corporaties bij de maatschappelijke ontwikkeling neemt, in goede afstemming met de behoefte van de gemeente, steeds verder toe.

Corporaties realiseren naast woningen veel maatschappelijk vastgoed. Zij doen dit in de volle breedte, van scholen tot en met zorginstellingen.

Met zaken die door corporaties worden ontwikkeld kunnen we een lange gebruiksperiode tegemoet zien, zodat dit bij de ontwikkeling extra aandacht vraagt.

Op bestuurlijk niveau worden visie en beleid omtrent maatschappelijk ondernemen ontwikkeld en afgestemd met de gemeente en belanghebbenden. In deze afstemming komen ook de gewenste fysieke ingrepen aan de orde om de gewenste maatschappelijke ontwikkeling te kunnen ondersteunen.

Per wijk wordt samen met de gemeente en andere belanghebbenden een Masterplan ontwikkeld, waarbij zowel fysieke, financiële als sociaal maatschappelijke elementen in samenhang aan de orde komen. Aan de hand van het haalbare en goedgekeurde plan worden plannen voor buurt en wijk uitgewerkt, waarbij de belangrijkste leidraad blijft de samenhang in de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen binnen een algemeen financieel kader. Bij deze planvorming zijn vele belanghebbenden betrokken.

  Transformatieschema vastgoedportefeuille
 
Structuuroverzicht wijkvoorzieningen
 
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Visie Advies Planontwikkeling Projectmanagement Interim Opleiding

 

StaStuVer®

VisieK