Onder de Linden B.V. Deventer Visie en beleid bij Maatschappelijke Planontwikkeling
 
   
 
   

Maatschappelijke Planontwikkeling.

 

Op bestuurlijk niveau worden Visie en beleid omtrent maatschappelijk ondernemen ontwikkeld en afgestemd met gemeente en belanghebbenden. In deze afstemming komen ook de noodzakelijke fysieke ingrepen aan de orde om de gewenste maatschappelijke ontwikkeling te ondersteunen.

ODLdeventer ondersteunt en adviseert het bestuur bij de ontwikkeling en bij de afstemming hiervan.

 

Per wijk wordt samen met de gemeente en andere belanghebbenden een Masterplan ontwikkeld, waarbij zowel fysieke, financiŽle als sociaal maatschappelijke elementen in samenhang aan de orde komen.

Aan de hand van het haalbare en goedgekeurde plan worden plannen voor buurt en wijk uitgewerkt, waarbij de belangrijkste leidraad de samenhang in de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen blijft binnen een algemeen financieel kader. ODLdeventer kan dit geheel of gedeeltelijk verzorgen.

 

Bij de planvorming zijn vele belanghebbenden betrokken.

Om projecten in een dergelijke complexe omgeving te beheren is een goede methode van planontwikkeling nodig, naast een gedegen registratie en rapportage. Indien dit geheel door een eigen projectafdeling wordt uitgevoerd zal deze zo opgezet moeten worden dat de verbinding met de basis organisatie niet verloren gaat en dat het maatschappelijk rendement in samenhang als belangrijkste doelstelling in beeld blijft.

 

ODLdeventer past een gestructureerde methodiek toe om er zorg voor te dragen dat de samenhang behouden blijft en dat een binnen de overeengekomen kaders een goed ontwikkelresultaat wordt behaald.

  Structuurschets van een herstructureringswijk als onderlegger voor maatschappelijk planontwikkeling
 
Herstructureringswijk met 50-er jaren flats als gemeentelijk monument
 
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Advies Planontwikkeling Projectmanagement Interim Opleiding

 

StaStuVer®

VisieK