Onder de Linden BV Algemene projectontwikkeling
 
   
 
   

Algemene projectontwikkeling

 

Bij algemene projectontwikkeling is het gehele ontwikkeltraject erop gericht het resultaat bij het transactiemoment te optimaliseren. Het transactiemoment ligt over het algemeen bij oplevering van het object.

 

In de commerciële ontwikkeling is het juiste programma en de optimale inpassing in de omgeving van belang, waarbij gewaakt moet worden voor details die bouwkosten onnodig verhogen.

Het ontwikkeltraject dient efficiënt doorlopen te worden om de ontwikkelkosten zoveel mogelijk te beperken en de stukken in de aanbesteding dienen zodanig te zijn dat er na gunning geen sprake meer is van meerkosten voor de ontwikkelende partij.

 

ODLdeventer hanteert een effectieve ontwikkelmethode waarbij de ontwikkeling als het ware trechtervormig wordt uitgevoerd. Door de keuzes op het juiste moment te maken en door de betrokken partijen pas een opdracht te geven nadat alle randvoorwaarden bekend zijn, wordt onnodig werk vermeden en hiermee ook de meerkosten en doorlooptijd verlenging bij wijzigingen en aanpassingen.

In het gehele ontwikkel- en bouwtraject kunnen hierdoor aanzienlijke besparingen worden behaald.

  Projectgebied voorafgaand aan bouwrijp maken
 
Bouwrijp maken
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Advies Planontwikkeling Projectmanagement Interim Opleiding

 

StaStuVer®

VisieK