Onder de Linden BV Algemeen - Planontwikkeling
 
   
 
   

Algemene planontwikkeling

Zodra een potentiële ontwikkelingslocatie beschikbaar komt wordt door ODLdeventer eerst binnen de bestaande bestemmingsplankaders een analyse gemaakt of een rendabele ontwikkeling op deze locatie kan worden gerealiseerd. Hierbij is een eerste afstemming met de overheid noodzakelijk om verrassingen te vermijden.

Blijkt een ontwikkeling beter haalbaar of alleen maar mogelijk te kunnen zijn met aanpassing van het bestemmingsplan dan zal eerst de bereidheid bij betrokken partijen voor de aanpassing moeten ontstaan voordat dit met kans van slagen verder uitgewerkt kan worden. Hierbij spelen niet alleen de RO vereisten maar ook zaken zoals verkoop en verhuur mogelijkheden, zoeken van en samenwerking met partijen, aansluiting bij mogelijke plannen die in de omgeving ontwikkeld kunnen gaan worden en risico inschatting rekening houdend met een langere procedure en hiermee een langere doorlooptijd.

ODLdeventer hanteert een gestructureerde aanpak van de planontwikkeling, waarbij systematisch alle elementen in samenhang worden aangepakt. Er wordt toegewerkt naar een haalbaar resultaat, waarbij in de verdere ontwikkeling geen grote verrassingen meer mogen voorkomen. Hierbij is de minimalisering van risico in relatie tot optimalisatie van de opbrengst de leidraad.

  Aansluiting ontwikkeling op betsaande omgeving
 
Eerste planschets
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Advies Planontwikkeling Projectmanagement Interim Opleiding

 

StaStuVer®

VisieK