Onder de Linden b.v. VisieK kennisnetwerk
 
   
 
   

ODLdeventer en VisieK

In de organisatie VisieK delen zo'n 25 professionele partijen hun kennis en ervaring om klanten zo compleet mogelijk te kunnen ondersteunen. Alle deelnemers houden zich strikt aan de VisieK integriteitcode om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Op de VisieK site staat deze code vermeld

De groep van professionals is zo samengesteld dat alle aspecten van beheer, onderhoud, nieuwbouw en het gehele ontwikkeltraject van vastgoed wordt bestreken. Hiermee is de basis gelegd voor een optimale ketenintegratie zowel met partijen binnen deze groep, als met partijen buiten de groep.

Binnen de VisieK deelnemers richt ODLdeventer zich met name op de planontwikkeling, van stategie en gebiedsontwikkeling tot de ontwikkeling en realisatie van deelplannen in nieuwbouw, sloop-nieuwbouw en ingrijpende vernieuwing. De toepassing van BIM en ketenintegratie is hierbij een belangrijk aspect om de projecten goed te kunnen beheersen en voorspoedig te realiseren.

 

Voor meer informatie: www.VisieK.com

 

   
 
VisieK logo
Landelijke aanwezigheid
 

Ketenintegratie

BIM

 
Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten
 

StaStuVer®

VisieK