Logo

Corporatie Visie & Beleid;

Maatschappelijk Projectontwikkelen

 
   
 
 

Corporaties en Maatschappelijke Projectontwikkeling.

 

Om projecten in een dergelijke complexe omgeving te kunnen beheren is een goede methode van planontwikkeling nodig, met een passende registratie en rapportage. Indien dit geheel door een eigen projectafdeling wordt uitgevoerd zal deze zo opgezet moeten worden dat de verbinding met de basisorganisatie niet verloren gaat en dat het samenhangende maatschappelijk rendement als belangrijkste doelstelling gedurende het gehele proces in beeld blijft.

ODLdeventer richt zich op het ondersteunen van bestuur en management bij de vertaling van visie en beleid ten aanzien van maatschappelijk ontwikkelen naar het maatschappelijk projectontwikkelen op alle niveaus. Van visie en beleid, gebiedsontwikkelingen en masterplannen tot opzet van afdelingen met methodes/werkafspraken.

ODLdeventer begeleidt en ondersteunt ook de ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van Te Woon, Koop Goedkoop, Sociale Koop vastgoed- en portefeuille management, energie, parkeren en dergelijke.

ODLdeventer voert desgewenst het projectmanagement uit of regelt de gehele projectorganisatie, waarbij ODLdeventer de vertegenwoordiger van en naar de opdrachtgever blijft. Dit kunnen projecten met woningen zijn, maatschappelijk vastgoed of projecten ten behoeve van de zorg.

De interim-afdeling van ODLdeventer kan tijdelijk management verzorgen van projectafdelingen en beheerafdelingen.

   3D-model programma- en volumestudie
 
Herstructurering sloop-nieuwbouw gestapelde woningen
 
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Corporatie Advies Planontwikkeling Projectmanagement Interim Opleiding

 

StaStuVer®

VisieK