Onder de Linden b.v. Zorg
 
   
 
   

De Zorg.

De zorg opereert in een sterk veranderende omgeving. De snelheid van wjziging in de regelgeving vraagt veel van het aanpassingsvermogen van deze sector.

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben zo niet alleen te maken met sociaal maatschappelijke elementen, maar ook met financieringsmogelijkheden en door de overheid aangestuurde samenwerkingen.

ODLdeventer richt zich hierbij met name op de ontwikkeling van visie en beleid ten aanzien van de vastgoedcomponent, waaronder vervreemding en omgekeerde integratie.

ODLdeventer adviseert en begeleidt bestuur en management bij de ontwikkeling van concrete stappen en doelstellingen voor locaties en complexen.

ODLdeventer werkt op deelgebieden samen met diverse gespecialiseerde partijen om optimale resultaten te kunnen realiseren

  Verzorgingshuis met PG afdeling
 
 
  Interieur ontwerp
 
 
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Projectmanagement Planontwikkeling Zorg

 

StaStuVer®

VisieK