Onder de Linden b.v.
Maatschappelijke ontwikkeling bij gemeente en provincie
 
   
 
 

Maatschappelijke ontwikkelingen en de overheid

Maatschappelijke Ontwikkelingen zijn belangrijke elementen in het beleid van de overheid. Veel van de ontwikkelingen zijn niet direct gekoppeld aan fysieke ingrepen in het gebied, de stad, de wijk of de buurt.

In die gevallen waar een fysieke transformatie aan de orde is om een gebied, stad, wijk of buurt aan te passen aan de eisen die vanuit de maatschappelijke ontwikkeling gesteld worden, worden deze transformaties in een maatschappelijk projectontwikkeling opgenomen. Om projecten binnen het pluriforme huis van de gemeente goed uit te voeren is een goede afstemming en coördinatie nodig. Bij een toenemend aantal gemeentes wordt hiertoe een projectafdeling opgebouwd. ODLdeventer ontwikkelt met de opdrachtgever de passende organisatie en begeleidt het functioneren van de organisatie.

  Binnenstedelijke Gebiedsontwikkeling
 
Brede school
 
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Ontwikkelen Planontwikkeling Projectmanagement Interim Opleiding

 

StaStuVer®

VisieK