Onder de Linden b.v.

Gemeente en provincie bij

Maatschappelijk Projectontwikkelen

 
   
 
 

De overheid en Maatschappelijke Projectontwikkelen.

Vanuit de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen worden een passende visie en beleid opgebouwd.

Zowel het omzetten van visie en beleid als het afstemmen hiervan met alle belanghebbenden naar masterplannen per gebied, stad of wijk vraagt een grote inspanning om de fysieke, de sociaal maatschappelijke en de financiële middelen zo op elkaar af te stemmen dat de plannen realistisch haalbaar en betaalbaar zijn.

ODLdeventer richt zich op het ondersteunen van overheden bij gebiedsontwikkelingen, opzet van masterplannen en de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed.

Bij gebiedsontwikkelingen of het ontwikkelen van masterplannen kan ODLdeventer het projectmanagement verzorgen om met de betrokken partijen tot een goed afgewogen plan te komen.

Ook kan het projectmanagement verzorgd worden bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld multi functionele accomodaties, Kulturhuus, scholen, schouwburg en gemeentehuis.

De interim-afdeling van ODLdeventer kan tijdelijk management verzorgen van de projectafdeling of de gehele projectorganisatie.

  Planvorming met Live 3D-model van herstructurerings wijk
 
Live 3D-model van retauratie-herstructurering
 
 

Ketenintegratie

BIM

 

Home Maatschappelijk Algemeen Contact Projecten

Overheid Planontwikkeling Projectmanagement Interim Opleiding

 

StaStuVer®

VisieK